Náhled knihy 31

Toulky rájem

vyšlo 2008

se svámím Šivanandou

M. Mihulová – M. Svoboda

Dárková celobarevná knížečka spojuje myšlenky významného indického učitele integrální jógy s řadou uměleckých fotografií.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Cena: 95Zlevněno z: 112 Kč

 

 

 

 

Obsah:

Toulky rájem
Hledání
Poslední skutečnost
Pevný základ
Spravedlnost
Práce
Vnitřní nepřátelé
Zdraví
Pokora
Jednoduchost
Přítomnost
Věčný princip
Zákon myšlenky
Obraz světa
Ovládnutí mysli
Cesta jógy
Láska
Osvobození
Jednota života
Nejvyšší
Vnitřní světlo
 

 

UKÁZKA Z TEXTU:

Toulky rájem

Toulky rájem, které se snaží přiblížit tato publikace, se odehrávají ve dvou úrovních. První představuje malebné přírodní scenérie Českého ráje zprostředkované díky otisknutým fotografiím.

Druhá úroveň je vnitřním světem, v němž by se měl člověk snažit o nastolení harmonie, podobně jako se to děje v přírodě. V tomto případě se jedná o „ráj“ vnitřní, k jehož dosažení směřují právě rady a doporučení svámího Šivanandy. Tento světoznámý učitel jógy, původním povoláním lékař, působil převážně v první polovině 20. století v Indii, kde v podhůří Himálaje založil nejen školu jógy, ale i nemocnici využívající alternativní způsoby léčení a také tiskárnu zaměřenou na tisk publikací z oblasti jógy. Sám byl autorem celé řady knih věnovaných různým aspektům učení jógy a vydával i časopis zaměřený na tuto problematiku. Knihy se v anglickém jazyce po dlouhá léta šířily daleko za hranice Indie, včetně Evropy a Ameriky.

Systém jógy praktikovaný svámím Šivanandou a také doporučovaný jeho žákům je označován jako integrální jóga. Jedná se o směr slučující prvky karmajógy, džňánajógy i bhaktijógy a zároveň působící do oblasti tělesné, duševní i duchovní. Toto pojetí jógy je velice účinné a zároveň i vhodné pro současného západního člověka.

Na tomto místě se pochopitelně naskýtá otázka, jakým způsobem souvisí nauka indického učitele s přírodou Českého ráje.

Na začátku druhé poloviny 20. století se u nás začaly objevovat překlady děl svámího Šivanandy (v počtu několika desítek), které nesly společné označení „Šivanandova československá knihovna“. Tyto samizdatovým způsobem šířené publikace vznikaly v obci Hrubá Skála v samém srdci Českého ráje. Jejich autorem byl František Žlábek, jehož jméno se z pochopitelných důvodů v té době na překladech většinou neobjevovalo.

František Žlábek byl člověkem velice aktivním a činorodým. Během svého bohatého života působil například jako legionář v Rusku, později pracoval v diplomatických službách ve Francii, Belgii a Turecku, po určitou dobu se věnoval podnikatelským aktivitám a v době 2. světové války byl i v kontaktu se zpravodajskými službami.

Jako protipól k létům rušného života prožíval jeho poslední část v klidu přírody Českého ráje. Díky svým bohatým zahraničním kontaktům získal patrně i spojení na Centrum svámího Šivanandy v Indii, věnoval se uvedené překladatelské činnosti a sám se stal Šivanandovým žákem. V padesátých letech, v době největšího ideologického útlaku a perzekuce, tak pomáhal šířit duchovní světlo z daleké Indie mezi spřízněné duše v českých zemích. Jeho práce byla vysoce hodnocena i v samotné Indii, kde získal akademickou hodnost druhého stupně Yoga vedanta university.

Zdravotní stav mu neumožnil uskutečnit zamýšlenou cestu do Indie, na kterou se i jazykově připravoval. V roce 1960 jej však navštívil svámí Prémánanda, indický učitel, spisovatel a básník zajímající se o jeho práci, přímo v Českém ráji.

Na následujících stránkách jsou uvedeny některé výroky svámího Šivanandy představující základní motivy jeho učení spolu se stručným komentářem.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný