Náhled knihy 79

Průzračná stezka – zájmový náklad

vyšlo 2018

M. Mihulová – M. Svoboda

Publikace uvádí tresť učení dvaceti významných postav duchovního života. Celobarevné provedení s řadou fotografií.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Obsah

 

Průzračná stezka

Krišna

Lao-c‘

Buddha

Pataňdžali

Šankara

Eckhart

Tomáš Kempenský

Jakub Böhme

Angelus Silesius

Rámakrišna

Rudolf Steiner

Vivekananda

Aurobindo

Bo-Yin-Ra

Ramana Mahariši

Šivananda

Krišnamurti

Jan van Rijckenborgh

Paul Brunton

Omraam M. Aïvanhov

 

 

UKÁZKA Z TEXTU:

 

Průzračná stezka

 

Ve světě existuje celá řada duchovních systémů, filosofií a směrů, poskytujících člověku návody k dosažení vyšších stupňů vědomí, smysluplnějšího žití a vnitřní transformace. Množství knih s touto tematikou je velice rozsáhlé a mnohé představují objemné svazky. Zrcadlí se v nich složitost některých duchovních učení a s tím spojené i velké množství informací.

            Řada zájemců o duchovní nauky se dopouští chyb v představě, že tuto látku je třeba studovat podobně jako předměty ve školském vzdělávání. Pamětné osvojení si takových textů však přináší pouze malý nebo dokonce žádný užitek. Znalost duchovních informací, principů a zákonitostí je skutečně užitečná pouze v případě jejich realizace ve vlastním životě.

            Je-li duchovní vývoj charakterizován přeměnou nevědomého člověka na vědomou bytost, musí být kroky ke změně uskutečněny. Pouze teoretické znalosti potřebnou změnu nenastolí. Člověk se může například dovědět, že má jednat pravdivě. Je to informace jasná a dobře zapamatovatelná. Je ale samozřejmé, že teprve její uvedení do života může přinášet požadovaný užitek.

            Z tohoto hlediska se může jevit nutnost vstřebat určitý systém a realizovat jej v životě jako velice náročná záležitost.

            K duchovní přeměně však není nutné obsáhnout složitou filosofii či praktikovat náročné techniky. Při hlubším pohledu lze zjistit, že v jádru různých duchovních systémů jsou obsaženy jednoduché a jasné principy. Nezasvěceného člověka při tom patrně překvapí velká podobnost, často i přímo totožnost některých zásad ve zdánlivě odlišných či vzdálených naukách. Tato skutečnost je dána existencí jediné Pravdy života. Ať se k ní přibližuje kdokoli, kdekoli a kdykoli, musí odhalovat stejné zákonitosti.

            Na následujících stránkách jsou uvedeny základní principy obsažené v naukách význačných duchovních učitelů, kteří žili v různých dobách na různých místech planety Země. Pokud bychom jejich učení chtěli zařadit do známých kategorií, mohli bychom konstatovat opravdu značný rozsah. Jedná se totiž o hinduismus, taoismus, buddhismus, radžajógu, integrální jógu, advaitavédantu, křesťanství, mystiku, rosikruciánství a antroposofii. Některé z učitelů nelze navíc zařadit ani do jednoho z těchto směrů. Množství uvedených nauk může přirozeně vyvolávat představu složitosti a nepřehlednosti. Opak je však pravdou. Jak již bylo uvedeno, základní principy jsou velice blízké i v učeních z vnějšího pohledu značně vzdálených.

            Někteří z citovaných učitelů přímo prezentovali několik hlavních principů jako základ svého učení i předpoklad duchovního růstu. Byl to například Šivananda, Šankara, Rámakrišna, Pataňdžali či Buddha. U dalších vyplývají uváděné zásady jako opěrné body z jejich nauky.

            Pokud se člověk snaží uvádět duchovní principy v život, vytváří tak zároveň předpoklady k působení pomoci pramenící z oblasti svého Nadjá i vyšších duchovních sfér. Bez této pomoci nelze ani vnitřní transformaci uskutečnit, neboť základ vývoje spočívá v lidské snaze a jeho dovršení je záležitostí Boží milosti.

            Uvedené principy z odkazu jednotlivých duchovních učitelů jsou natolik jasné, srozumitelné a jednoduché, že mohou představovat doslova průzračnou stezku k realizaci duchovních hodnot v lidském životě.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný