Náhled knihy 72

Přírodní lékárna

vyšlo 2013

M. Mihulová – M. Svoboda

Unikátní publikace přináší stovky účinných receptů z různých oblastí přírodní medicíny (léčivé rostliny, himálajské čaje, tradiční čínská medicína, gemmoterapie, včelí produkty, homeopatie, antroposofická medicína, Bachova terapie).

Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 236 stran.

Cena: 296Zlevněno z: 348 Kč

OBSAH

PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA
FYTOTERAPIE
EXTRAKTY Z ČERSTVÝCH BYLIN
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
ANTROPOSOFICKÁ MEDICÍNA
AJURVÉDSKÁ MEDICÍNA
APITERAPIE
GEMMOTERAPIE
SPECIÁLNÍ BYLINNÉ PREPARÁTY
HOMEOPATIE
BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE
PŘEHLED ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH NÁZVŮ BYLIN
POUŽITÁ LITERATURA
REJSTŘÍK

 

PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

„Přírodní lékárna“ představuje nesmírnou zásobárnu látek, které příroda jakoby
s předstihem připravila pro situace, v nichž je člověk bude potřebovat pro své bolavé
tělo či duši. Nabízí je nezištně každému, kdo zatouží po lepším zdraví. Spolu s nimi
člověk vědomě či nevědomě přijímá i „kousek“ harmonie, která je pro přírodu přirozeným
jevem, na rozdíl od člověka, jenž svým neustálým chtěním nedokáže žít
v harmonii sám se sebou ani se svým okolím. Jestliže pochopíme jednoduchou
rovnici: harmonie = zdraví, pokusíme se s léky z přírody přijmout i trochu moudrosti
povznášející nad malicherné ambice, zášť, egoismus a nevědomost.
Celý tzv. civilizovaný svět se dnes ve velké míře vrací k přírodním lékům a postupům,
které mohou odlehčit lidem zatíženým přetechnizovaným a také přechemizovaným
způsobem života. Fytoterapie, homeopatie, akupunktura, jóga a další
prostředky jsou dnes nejen využívány velkým množstvím obyvatel západního světa,
ale vmnoha případech výrazně podporovány státními institucemi tak, aby se staly
dostupnou a kvalitní alternativou k metodám moderní medicíny. Tento trend je
zároveň v souladu s imperativem Světové zdravotnické organizace, která klade
velký důraz na zodpovědnost každého jednotlivce za vlastní zdraví.
V zemích Evropské unie jsou nejen podporovány přirozené metody léčení, ale
zároveň je vytvářen dostatečný prostor pro tzv. samoléčení, které může být účinné
v případech méně závažných onemocnění. Jeho obliba v západních zemích roste
a dle výzkumů i značná část naší populace je tomuto způsobu léčení nakloněna
(nejvíce nejmladší část populace – 53 % lidí ve věku 20 – 30 let, ale i ve věku
50 – 65 let je to ještě plných 39 %).
Samoléčení klade zvýšené nároky na zodpovědnost k vlastnímu zdraví, vyžaduje
určitou formu sebevzdělávání, využívání zkušeností z případných předchozích onemocnění
i snahu po porozumění řeči vlastního organismu. Mezi přednosti samoléčení
patří svobodná volba prostředků užitých k léčení i respektování individuálních
potřeb nemocného včetně jeho osobních pocitů, životních názorů i duševního
ladění.

 

Přírodní lékárna

Při tom všem je třeba respektovat i skutečnost, že samoléčení má své hranice,
dané především závažností onemocnění a dobou přetrvávání zdravotních
problémů. Důležitou roli hraje samozřejmě také správně určená diagnóza. Jednáli
se o zdravotní problémy vyžadující lékařskou péči, je třeba pomoc odborníka
vyhledat. V případech, kdy léčba vedená lékařem již byla zahájena, je třeba
s ním použití dalších prostředků konzultovat.
Na následujících stranách je uvedeno několik stovek praktických receptů. I když
pocházejí z různých oblastí, mají z hlediska potenciálního pacienta mnoho společného.
Je to např. jejich jednoduchost, dostupnost, mírné a šetrné působení na
organismus, minimální nebo žádné nežádoucí účinky. Jelikož většina uvedených
receptů je sestavena na bázi léčivých rostlin, lze připomenout, že používání rostlinných
částí poskytuje organismu vedle účinné látky pro konkrétní zdravotní
potíže i vitaminy a minerální látky přírodního původu. Celý komplex látek obsažený
v léčivých rostlinách představuje zároveň širokospektrální lék s vysokou terapeutickou
hodnotou. Některé mikroelementy zvyšují nespecifickým způsobem obranyschopnost
organismu, jenž je schopen lépe se sám vyrovnat s určitým onemocněním.
Z tohoto hlediska lze zdůraznit také preventivní stránku podávání
přírodních léčiv, přispívajících zároveň ke zlepšování fyzické i duševní kondice.
Přírodních léků lze využívat jako hlavní léčby u chorob s mírnějším průběhem,
nebo jako doplňkové či souběžné terapie téměř u všech druhů onemocnění. Přírodní
prostředky představují také léčebnou alternativu v případech, kdy použití
efektivnější terapie brání přidružené onemocnění nebo předávkování určitými léky.
Totéž platí v případech, kdy se obvyklá terapie stává neúčinnou, nebo je určitá choroba
označována za tzv. nevyléčitelnou.
Přírodní preparáty nelze jistě považovat za všemocné prostředky, přesto mají
vzhledem ke zdravotnímu stavu současné populace velké pole působnosti
a v mnoha případech mohou přispět ke zlepšení zdraví i kvality života vůbec.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný