Náhled knihy 55

Poselství světla

vyšlo 2000

Pavla Kašparcová

Kniha se zabývá skutečnostmi a zákonitostmi skrytými za světem jevů, které výrazně ovlivňují pozemský život i přechod do nadsmyslové oblasti.

Obsah: Řád života – Božské zákony – Co je život – Životní ód – Lidská bytost – Život po smrti – Síly temnoty – Vnitřní boj - Strach – Negativní energie – Jak to děláme – Nevěřící Tomáš – Pravda – Vědomí – Víra – Cesta růstu – Univerzální evoluce – Peklo duší – Přechod a probuzení – Poselství světla

Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 120 stran.

OBSAH:

Řád života

Božské zákony

Co je život

Životní ód

Lidská bytost

Život po smrti

Síly temnoty

Vnitřní boj

Strach

Negativní energie

Jak to děláme

Nevěřící Tomáš

Pravda

Vědomí

Víra

Cesta růstu

Univerzální evoluce

Peklo duší

Přechod a probuzení

Poselství světla

 

 

UKÁZKA Z TEXTU:

 

POSELSTVÍ SVĚTLA

Po přechodu do nadzemských sfér jsem si nedovedl vysvětlit podstatu života bez střídavého rytmu světla a tmy, dne a noci. Nebyl jsem se schopen delší dobu zbavit pozemských životních návyků a stále jsem čekal na setmění, abych se mohl uložit ke spánku. Noc však nepřicházela. Byl jsem neustále obklopen světlem a divil jsem se, že nejsem ospalý nebo unavený, tak jako tomu bylo v mém dřívějším životě. Začal jsem se o to nezacházející a všude přítomné Světlo a jeho působení více zajímat.

Duchovní přátelé mně mnoho vysvětlili, ale byl jsem netrpělivý, plný zvědavostí a zájmu o vše dosud nepoznané, chtěl jsem vše vědět najednou. Poznání však vyžaduje vytrvalost, trpělivost a čas, všechno, co lidé na Zemi zřídka přijímají. V přesvědčení, že vysoká duchovní poznání zvládnou během několika týdnů, měsíců nebo let, odvracejí se zklamaně od správné cesty, jakmile si uvědomí, kolik vůle, síly a trpělivosti tato cesta vyžaduje a jak těžký je boj proti vlastním chybám, slabostem a ustáleným návykům. Zůstávají raději stát na stejném místě, aniž by využili sil Světla, které jim duchovní průvodci přinášejí.

Duchovní přátelé mně vysvětlili, že musím proti zvědavosti a netrpělivosti bojovat. Nové poznatky však vyžadují čas, není možné je přijímat a převádět rychle a bez rozmyšlení do duševního vědomí, které tím ztrácí na své substanciální síle. Každá duše je prozařována Světlem, odpovídajícím jejím vývojovým možnostem. Jakmile je schopna toto Světlo přijmout a nechat se jím prostoupit, sílí a dochází k rychlému poznávání a porozumění všemu doposud neznámému a nepochopitelnému.

Uvědomil jsem si pravdu těchto slov a zaměřil se plnou vůlí na získávání Světla vytrvalostí, trpělivostí, prací na svých doposud nepřekonaných nedostatcích. Tato snaha byla brzy odměněna. Bylo kolem mě stále světleji a i světlo vyzařované mnou samým bylo stále intenzivnější a bohatší o překrásné barevné nuance. Změna vyzařování mé duchovní postavy, ale i Světlo prostoru, v němž jsem se pohyboval, získávalo stále více záře a nádherných barev, které působily zpětně na mě samotného, ale i na ostatní spolužijící duše jako obšťastňující, uklidňující a harmonické pocity nesmírné krásy. K tomuto stavu jsem dospěl pomocí vroucí modlitby, prací na odstranění vlastních slabostí a chyb a pomocí vůle po dalším poznávání.

Dnes jsem od počátečního stupně, o němž jsem hovořil, již mnohem dále. Přesvědčení, že život každé duše by měl být modlitbou lásky ke svému Tvůrci a plnění Jeho zákonů, se i díky pomoci slabšímu bratru nebo sestře zvýšilo a upevnilo. Zpočátku mě hnala zvědavost poznat, co je vlastně Světlo, o němž tolik hovořím. Dnes vím, že je silou, která mě vedla a vede, abych mohl s její pomocí milovat tam, kde láska chybí, působit a pomáhat tam, kde je pomoci zapotřebí. Tato slova vycházejí z mé duše s vroucí pokorou, s uvědoměním si toho, co jsem ve svém pozemském životě promeškal.

Nezištná láska a touha pomáhat hoří v mé duši vysokým plamenem a oddaností zářnému příkladu mého Pána. Kdo miluje a pomáhá nezištně, bez myšlenek na vlastní prospěch, získává nesmírné bohatství Světla, které nelze ztratit a které zabraňuje přístupu nepříznivých inspirací.

Světlo je láska, mír, harmonie a růst, návrat k původní podstatě duší všech dimenzí a světů. Otevřete mu svá srdce a učte se je přijímat. Je nejcennějším životním vůdcem a nejkrásnějším darem Stvořitele.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný