Náhled knihy 75

Krize našeho světa

vyšlo 2014

Jiddu Krishnamurti

Kniha známého autora se zabývá problematikou krize projevující se v mnoha oblastech současného života. Autor jako vynikající znalec lidské duše odkrývá vnitřní příčiny problémů, které nakonec vedou k zevním i celospolečenským krizím.

Vázaná, formát A5, 148 stran, vydání první.

Cena: 220Zlevněno z: 259 Kč

OBSAH

Úvod

Ta krize je ve vás

Válka jako brutální projekce nás samých

Výchova k násilí

Zákon rozdělení a konfliktu

Není bůh pouhý výmysl?

Proč věříte?

Náboženský cirkus

Očista lidských vztahů

Lidé z druhé ruky

To obrovské lidské utrpení

Se smrtí se nevyjednává

Nerovný svět

V pasti zábavy

To, čemu říkáte láska

Hovory o svobodě

Bezdechá nádhera Země

Krishnamurti k mladým lidem

Zapomenutá krása Země

Podívali jste se někdy na svůj strach?

Iluze pokroku

Takzvané vzdělávání

Vizionář kráčející o samotě

„Jak s tím naložíte?“

 

 

Úvod

V průběhu svých dějin lidstvo nejspíš ještě nebylo svědkem tak obrovské, složité krize, přivádějící svět na samý pokraj celoplanetární katastrofy. Důsledek této krize lze vidět na každém kroku. Vyznačuje se erozí hodnot, rozpadem náboženství, ideologií a tradic, roztříštěním mezilidských vztahů a bezohledným ničením Země.

Přes všechny výdobytky naší doby, které přináší digitální revoluce a prudký rozvoj vědy a techniky, nelze popřít, že řešení nejzákladnějších problémů v podobě hladomorů, zločinnosti, válek, vykořisťování a bezpráví je stále v nedohlednu.

Stále větší propojení jednotlivých lidských společenství navíc způsobuje, že se tato krize dostává bez rozdílu a bez možnosti úniku před každý práh – váš i můj.

Krishnamurti, svědek dramatických událostí 20. století, si tento vývoj uvědomil už před téměř sto lety a svou schopností jasnozřivého vhledu do mechanismu společenských dějů jedinečně osvětlil příčiny vypuklé celosvětové krize.

Cílem této publikace, jejíž editorem je nadace Krishnamurti Foundation India, je podělit se o Krishnamurtiho náhled do podstaty této krize.

Náš dík za zpřístupnění nejrůznějších dokumentů a prací patří sesterským nadacím Krishnamurti Foundation Trust (Anglie) a Krishnamurti Foundation of America.

Texty sestavil Vikram Parchure, Bangalore, India (vikramparchure@gmail.com).

 

Ta krize je ve vás

Stojíme před obrovskou krizí, kterou nevyřeší žádní politici. Východisko z ní neznají vědci, ekonomové ani bankéři. Bod obratu neleží v politice, v náboženství ani ve vědě, ale v našem vědomí.

The Network of Thought

 

Všechny vnější změny způsobené válkami, revolucemi, reformami, zákonodárstvím a ideologiemi zásadně selhaly ve snaze změnit základní přirozenost člověka a s ním i společnost. Jako lidé žijící v takto ohavném, monstrózním světě se tedy ptejme: Mohou ze světa zmizet společenství založená na vzájemném potírání, brutalitě a strachu? Ne v představách a tužbách, ale fakticky, aby tu prostřednictvím nové, čiré, nevinné mysli vyvstal naprosto odlišný svět. Myslím, že k tomu může dojít jen tehdy, pokud všichni přijmeme základní skutečnost, že jako osoby a lidské bytosti, ať už jsme se narodili kdekoliv, jsme za stav světa plně odpovědní.

Freedom from the Known

 

Závisí to jen a jen na nás. Zdá se ovšem, že si to neuvědomujeme. Kdybychom za své jednání cítili opravdu zodpovědnost, s válkami a se vší tou hrůznou bídou bychom rychle skoncovali. Je tu ovšem naše lhostejnost. Máme třikrát denně své jídlo, práci a menší či větší bankovní konto, a tak si říkáme: Proboha, nerušte nás, nechte nás v klidu…

The First and Last Freedom

 

Otázka: Mé individuální úsilí nemůže přece zastavit krutost a násilí světa. Nebude trvat nekonečně dlouho, než se změní všichni ostatní?

Krishnamurti: Ti všichni ostatní jste vy. Vaše otázka pramení z touhy vyhnout se vlastní okamžité proměně. Jinými slovy říkáte: Co je platná změna ve mně, když se nezmění druzí? Dojít daleko znamená začít velmi blízko. Jenže vy se změnit nechcete. Přejete si, aby věci zůstaly tak, jak jsou. Zejména když se člověk nachází někde nahoře, řekne, že potrvá nekonečně dlouho, než se proměnou každého jednotlivce změní celý svět.

Ten svět jste vy, vy jste jeho problém, který od vás nelze oddělit. Svět je vaše zhmotnělá projekce a nezmění se bez vás.

Commentaries on Living II

 

Mluvím vždy k jednotlivci, a to proto, že změnit se může pouze on, a ne dav. V tom je obrovský význam každého z nás. Všechny opravdové činy – všechna důležitá rozhodnutí, veškeré hledání svobody a zkoumání pravdy – mohou vzejít pouze z chápajícího jedince.

The Collected Works

 

Radikální proměnou lidské bytosti, vás, dojde k radikální proměně v povaze a struktuře lidské společnosti. Změna nemůže začít navenek, ale uvnitř.

Talks with American Students

 

Nechci po vás, abyste mi věřili. Nestavím se do pozice autority. Nemám nic, co bych vás učil – žádný nový filosofický systém, žádný novátorský přístup ke skutečnosti. Vy musíte být svým vlastním učitelem a svým vlastním žákem. Je třeba pochybovat o všem, co lidé považují za drahocenné a nezbytné.

Budeme zkoumat sami sebe společně, a ne způsobem, že jeden vysvětluje a druhý naslouchá a potom souhlasí nebo nesouhlasí s použitými slovy. Vydáme se na společnou pouť, na výzkumnou cestu do tajných koutů lidské mysli. Na takovou cestu je třeba vyjít nalehko, bez zátěže názorů, předsudků a závěrů – toho starého harampádí posbíraného za poslední dva nebo čtyři tisíce let. Zapomeňme, co o sobě víme. Začněme, jako bychom nevěděli nic.

Dnes v noci pršelo a nyní se obloha začíná jasnit. Je nový svěží den. Vyjděme mu vstříc, jako by byl jediný. Vyjděme na společnou cestu tak, že všechny připomínky včerejška necháme za sebou – a začněme si konečně rozumět.

Freedom from the Known

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný