Náhled knihy 79

Průzračná stezka – zájmový náklad

vyšlo 2018

M. Mihulová – M. Svoboda

Publikace uvádí tresť učení dvaceti významných postav duchovního života. Celobarevné provedení s řadou fotografií.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 78

Krajina ticha – zájmový náklad

vyšlo 2017

Kateřina Jelínková

Soubor duchovně laděných veršů doprovází kresby autorky textu.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 40 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 73

Základy jógy

vyšlo 2013

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha seznamuje se základními principy jógy, s jejich hlavními směry, s významem jógy pro současnost, se vztahem jógy k tělesnému i duševnímu zdraví, k léčitelství, náboženství i dalším oblastem.

Velká část je věnována praxi jógy v podobě přípravných cvičení, ásan, pročišťovacích technik, masáží, dechových, koncentračních i meditačních technik.

Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 200 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 4

Brána k nadvědomí

vyšlo 2012

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha podrobně popisuje tři oblasti vědomí – podvědomí, denní vědomí a nadvědomí. Uvádí rovněž praktické postupy a doporučení umožňující plnohodnotné využívání všech tří oblastí.

Brožovaná, formát A5, 180 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 12

Bylinková kuchařka

vyšlo 2011

Jaroslav Vašák

Kniha zkušeného mistra kuchaře a autora mnoha gastronomickýßch publikací seznamuje s použitím běžně dostupných bylin při vaření celé řady pokrmů a gastronomických specialit. Bylinky představuje jako přírodní zdroj vitaminů, minerálních i dalších zdraví prospěšných látek.

Brožovaná, formát A5, 172 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 10

TAO – věčný princip

vyšlo 2011

M. Mihulová – M. Svoboda

Věčné principy taoistické filosofie doplňují stručné komentáře a abstraktní barevné fotografie. Celobarevná dárková knížka.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 16

Česká přísloví

vyšlo 2010

na cestě vnitřního růstu

M. Mihulová – M. Svoboda

Neobvyklý pohled na česká přísloví z hlediska vnitřního rozvoje, obsahující zákonitosti duševního a duchovního života.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 24

Balzám pro duši

dotisk 2009

M. Mihulová – M. Svoboda

Balzám pro duši je namíchán z myšlenek následujících autorů: M. Aurelius, C. Bezděk, P. Brunton, Ch. Džibrán, Mistr Eckhart, A. Einstein, L. Grist, J. Á. Komenský. Obsah je zaměřen na významné aspekty života, které ovlivňují každého jednotlivce. Celou knížku prolínají umělecké fotografie Miloslava Kalíka.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 23

Mysterium ročních dob

vyšlo 2009

M. Mihulová – M. Svoboda

Publikace inspirovaná dílem R. Steinera přináší neobvyklý pohled na znamení zvěrokruhu. Ve druhé části odhaluje působení kosmicko-duchovních sil na lidskou duši v průběhu ročních dob. Celobarevnou dárkovou knížečku doprovází řada fotografií.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 49

Bhagavadgíta

čtvrté vydání 2007

zpěv vznešeného 

překlad Rudolf Janíček
ilustrace Václava Císařovská

Kniha představuje skvost filosofické literatury. Je trestí duchovní moudrosti staré Indie, obsahuje zákony univerzální existence. Z několika překladů v tomto století do češtiny představuje jistě knihu čtenářsky nejúspěšnější. Jedná se o první publikaci z řady „Moudrost staré Indie“. Je doprovázena ilustracemi V. Císařovské.

Vázaná, formát 110 x 200 mm, barevné ilustrace, 184 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 39

Na cestu…

druhé rozšířené vydání 2007

cesta duše k věčným hodnotám

M. Mihulová – M. Svoboda

Knížka seznamuje se základními principy ovlivňujícími lidský život. Jejich znalost otvírá cestu k harmonickému a plnohodnotnému životu. Dárkové provedení prolínají umělecké fotografie Miloslava Kalíka.

Brožovaná, formát 150 x 110 mm, 48 barevných stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 36

Zdraví přirozenou cestou

dotisk 2007

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha nabízí širokou škálu přirozených prostředků pro zpevnění či znovuobnovení zdraví. Pro více než 200 různých onemocnění lze vybírat prostředky z následujících oblastí: jóga, strava, zeleninové šťávy, byliny, akupresura těla, chodidel a ušních boltců. Přehledné a srozumitelné uspořádání celé knihy doprovází celá řada názorných obrázků.

Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 312 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 34

Cesta do chrámu ticha

druhé vydání 2007

hledání smyslu a podstaty života

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha je věnována otázce smyslu lidské existence. Vedle všeobecných postojů přivádějících člověka k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životem se zabývá především praktickými aspekty cesty za poznáním. Upozorňuje na zákonitosti ovlivňující děje v duševní a duchovní oblasti, předkládá návody a doporučení směřující k vědomému ovlivňování myšlenek a emocí. Zabývá se otázkou meditací, psychických sil, základními duchovními směry, strukturou lidské bytosti, energetickými centry, vztahem učitele a žáka atd. Uvádí také řadu problémů a rizik, s nimiž se člověk žijící v našich podmínkách setkává při naplňování věčného příkazu – „poznej sám sebe“.

Vázaná, formát A5, 197 stran.

Kniha v elektronické podobě

Ukázka z knihy

Náhled knihy 8

Abeceda jógy

dotisk druhého vydání 2014

M. Mihulová – M. Svoboda

Komplexní učebnice jógy pro začátečníky i pokročilé. Obsahuje desítky technik z oblasti tělesných a dechových cvičení, očních cviků, jógy ruky, harmonizačních cvičení, relaxace, koncentrace a meditace, včetně základních morálních principů.

Brožovaná, formát A4, 144 stran, množství fotografií a obrázků.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 41

Jóga – sedm cest k pravdě

vyšlo 2006

hlavní směry duchovní jógy

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha přináší obsáhlý přehled hlavních směrů duchovní jógy s uvedením teoretických principů a praktických postupů vhodných pro současný způsob života.Dělení jednotlivých kapitol odpovídá jednotlivým směrům duchovní jógy: karmajóga, bhaktijóga, džňánajóga, radžajóga, integrální jóga, tantrajóga a jóga Bhagavadgíty.

Vázaná, formát 160 x 230 mm, 224 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 42

Had a kříž

vyšlo 2005

Péter Müller

překlad Monika Zbavitelová a Dušan Zbavitel

Autobiografické vyprávění maďarského dramatika, jenž ve svém ojedinělém díle spojil popis života v uměleckém prostředí se zkušenostmi plynoucími z kontaktu s nadsmyslovou oblastí a s pochopením duchovních zákonů řídících život na tomto i onom světě.
Výrazné vypravěčské umění autora i síly plynoucí z jeho bezprostředních zkušeností je českému čtenáři předávána i díky zdařilému, citlivému překladu dvojice Monika Zbavitelová a Dušan Zbavitel.

Vázaná, formát 155 x 230 mm, 296 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 57

Seznámení s jógou

dotisk 2004

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha seznamuje čtenáře se základními principy jógy nejen po stránce tělesné a zdravotní, ale také z hlediska duševního a filozofického. Kniha obsahuje širokou paletu praktických návodů ke cvičení tělesných, dechových i mentálních technik, doplněných pro názornost řadou fotografií. Součástí je i pasáž zaměřená na odkaz významných učitelů jógy, jejichž myšlenky mohou být pomocí pro všechny zájemce o cestu jógy.

Brožovaná, formát 160 x 230 mm, černobílé fotografie, 200 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 56

Přírodní lékárna v kostce

dotisk 2003

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha obsahuje několik stovek praktických receptů z následujících oblastí: fytoterapie, tradiční čínská medicína, gemmoterapie, antroposofická medicína, apiterapie, homeopatie, Bachova květová terapie.

Brožovaná, formát 160 x 230 mm, 184 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 45

Procitnutí duše

vyšlo 2003

Pavla Kašparcová

Kniha seznamuje se spirituálními principy lidského života a otevírá tak prostor k procitnutí z ryze materiálního chápání světa.

Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 112 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 63

Santal – sborník 2002

vyšlo 2002

východní filosofie – ezoterní nauky – jóga – alternativní medicína

kolektiv autorů

Přináší řadu zajímavých článků z oblasti jógy, duchovních nauk, přírodního léčitelství psychické energie, zdravé výživy, léčivých rostlin apod. Důraz je kladen na seriózní a prakticky použitelné informace.

Obsah: Mudrc od Arunáčaly – Duchovní principy – Na prahu slovanské éry – Nekonečnost nuly – Výroky Šrí Rámakršny – Lidská zkušenost – Posvátná místa – Karma a reinkarnace – Lákavost klamných sdělení – Jóga – úvahy o názvu – Má věda patent na rozum? – Alternativní medicína ve světě – Šest léčivých výdechů – V souladu s přírodou… – Ženšen – zázračná bylina – Přírodní léčiva – Su-jok – Vegetariánský receptář – Přehled publikovaných článků za uplynulých 12 let.

Brožovaná, formát A5, 160 stran.

Náhled knihy 53

Pataňdžaliho jógasútra

druhé vydání 2002

prazáklady jógy

překlad František Benda
ilustrace Václava Císařovská

Publikace seznamuje čtenáře s prazáklady učení jógy, které sepsal v 3. – 2. stol. před n. l. indický učenec Pataňdžali. Text, jenž představuje dodnes základní principy jógy, je cennou pomůckou pro všechny zájemce o toto učení. Podrobné komentáře pomáhají lépe pochopit uváděnou problematiku včetně širších souvislostí. Jedná se o pátou publikaci z řady „Moudrost staré Indie“.

Vázaná, formát 110 x 200 mm, barevné ilustrace, 140 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 62

Santal – sborník 2001

vyšlo 2001

východní filosofie – ezoterní nauky – jóga – alternativní medicína

kolektiv autorů

Dvanáctý ročník přináší řadu zajímavých článků z oblasti jógy, duchovních nauk, přírodního léčitelství psychické energie, zdravé výživy, léčivých rostlin apod. Důraz je kladen na seriózní a prakticky použitelné informace.

Obsah: Nový věk – New Age – Na hranici života a smrti – Mlčící a vyučující Mistři – Duchovní ženství ve slovanské kultuře – Znovuvzkříšení – Překážky na cestě jógy – Astroterapie – Osamocenost sovy – O bolesti, trápení, utrpení. – Emoce a duchovní život – Význam jména pro život – Lékař knězem – Totalitní myšlení – Z nových knih nakladatelství Santal – Waldorfské školy – Vnitřní lékař – Přístup ke zhoubným chorobám – Vnitřní úsměv – Tradiční čínská medicína – Čínské bylinné směsi – Škodovy bylinkové sirupy – Přírodní koupele – Byliny a revmatizmus – Vegetariánský receptář

Brožovaná, formát A5, 160 stran.

Náhled knihy 60

Vnitřní síly a meditace

vyšlo 2001

Pavla Kašparcová

ilustrace Peter Wallimann

V první části je kniha zaměřena na existenci vnitřních sil člověka, spojených s působením tzv. čaker. Druhá část představuje úvod do problematiky křesťansky orientovaných meditačních technik. Publikace je doplněna neobvyklými ilustracemi, znázorňujícími jednotlivé čakry a jejich umístění v těle.

Brožovaná, formát A5, 104 stran, 8 barevných ilustrací.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 50

Iluze, sny a skutečnost

vyšlo 2001

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha se ve své první části zabývá schopností člověka vnímat objektivní skutečnost a paradoxem spojeným s nedostatečnou mírou sebepoznání.

Ve druhé části řeší obdobnou problematiku v oblasti duchovních nauk. Uvádí celou řadu konkrétních případů, kdy lidé hledající hlubší pravdy života sami svými postoji tvoří překážky k dosažení vytčeného cíle.
Vzhledem k tématice představuje tato kniha zatím ojedinělou publikaci na knižním trhu.

Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 176 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 61

Santal – sborník 2000

vyšlo 2000

východní filosofie – ezoterní nauky – jóga – alternativní medicína

kolektiv autorů

Již jedenáctý rok přináší řadu zajímavých článků z oblasti jógy, duchovních nauk, přírodního léčitelství psychické energie, zdravé výživy, léčivých rostlin apod. Důraz je kladen na seriózní a prakticky použitelné informace.

Obsah: Krišnamurti o lásce – Energie slov – Znamení růže a kříže – O věčné pravdě – Lékař lidské mysli – Med Bohů – Odpuštění – Díky, Pane – Dech života – Poselství ticha – Paramahansa Yogananda – Ezoterika roku v ozvěnách nitra – Cesta k harmónii – Tajemný význam spánku – Neztrať svou kotvu – Seznámení s jógou – Přístup k životu – Smysl utrpení – Život zastřený rouškou – Jako květiny a ptáci – Květy a duševní harmonie – Gemmoterapie – Weleda – Ze světa fytoterapie – Vegetariánský receptář – Unikátní přírodní lékárna – Nabídka knih z nakladatelství Santal

Brožovaná, formát A5, 160 stran.

Náhled knihy 55

Poselství světla

vyšlo 2000

Pavla Kašparcová

Kniha se zabývá skutečnostmi a zákonitostmi skrytými za světem jevů, které výrazně ovlivňují pozemský život i přechod do nadsmyslové oblasti.

Obsah: Řád života – Božské zákony – Co je život – Životní ód – Lidská bytost – Život po smrti – Síly temnoty – Vnitřní boj - Strach – Negativní energie – Jak to děláme – Nevěřící Tomáš – Pravda – Vědomí – Víra – Cesta růstu – Univerzální evoluce – Peklo duší – Přechod a probuzení – Poselství světla

Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 120 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 47

Odkaz indického mudrce

vyšlo 2000

korunní klenot rozlišování

Šrí Šankara
překlad Aleš Adámek

ilustrace Václava Císařovská

Jedná se o stěžejní dílo advaitavédanty neboli nedvojné filozofie, představující návod vedoucí k získání schopnosti rozlišit skutečné od neskutečného. Autorem textu je Šrí Šankara (788 – 820), jehož jméno v překladu znamená „přinášející zdar“. Byl to velký indický filozof, učenec, světec, reformátor a učitel, jehož myšlenky mají nesmírný význam pro všechny hledače pravdy života. Kniha vychází jako čtvrtá v řadě „Moudrost staré Indie“.

Vázaná, formát 110 x 200 mm, barevné ilustrace, 160 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 59

Světlo upanišad

vyšlo 1998

útěcha a poezie svatých písem indických

překlad Rudolf Janíček 
ilustrace Václava Císařovská

Útěcha a poezie posvátných textů staré Indie přibližuje filozofický pohled dávných mudrců, který proniká hluboko do lidské duše a poskytuje útočiště uprostřed hemžícího se lidského mraveniště. Jedná se o třetí publikaci z řady „Moudrost staré Indie“.

Vázaná, formát 110 x 200, barevné ilustrace, 120 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 51

Jóga a sebepoznávání

třetí vydání 1998

teorie a praxe vyšších stupňů jógy

M. Mihulová – M. Svoboda

Kniha je zaměřena na vyšší stupně jógy, to znamená na oblast relaxačních, koncentračních, meditačních i dalších mentálních technik. Po stránce teoretické i praktické podrobně popisuje jednotlivé stupně včetně možných problémů. Zároveň uvádí celou řadu praktických návodů na provádění mentálních technik.

Vázaná, formát 160 x 230 mm, 160 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 64

Věčné zákony života

vyšlo 1996

Gisela Weidner

překlad Pavla Kašparcová

Kniha uvádí devět základních zákonů, uplatňujících se v životě každého člověka, ať již o jejich existenci ví či neví. Je zároveň návodem jak sladit svůj život s věčnými duchovními principy a učinit jej tak vědomějším.

Brožovaná, formát 110 x 200 mm, 120 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 58

Slunce Orientu

druhé vydání 1996

život Buddhův podle posvátných textů indických

Emilio Ribas

překlad Rudolf Janíček 
ilustrace Václava Císařovská

Kniha přináší zajímavou formou příhody ze života Buddhy a jeho rozhovory s žáky. Jedná se o druhou knihu z řady „Moudrost staré Indie“.

Vázaná, formát 110 x 200 mm, barevné ilustrace, 128 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 54

Poselství hvězd

druhé vydání 1996

charakter a životní orientace ve světle astrologie

Jan Kefer

Vedle charakteristiky základních znamení zvěrokruhu kniha nabízí neobvyklý pohled na tuto problematiku. Pro jednotlivá znamení (dělená dále na tři dekany) uvádí myšlenky zaměřené na hlubší aspekty života, celkovou orientaci a duchovní zákonitosti. Doporučuje i specifické meditace či modlitby.

Brožovaná, formát A5, černobílé ilustrace, 128 stran.

Ukázka z knihy

Náhled knihy 52

Odkud přicházíme, proč žijeme, kam se vracíme

vyšlo 1995

Gisela Weidner

Publikace nabízí pohled na člověka jako vesmírnou individualitu tvořenou jednotou těla, duše a ducha. Upozorňuje na sílu myšlenek, možnosti lidské vůle i význam životních překážek. Popisuje způsob ochrany před negativními vlivy, skutečný význam modlitby a působení Ježíše Krista ve vývoji lidstva.

Vázaná, formát A5, 96 stran.

Ukázka z knihy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný