Náhled knihy 30

Bálajóga

vyšlo 2008

jóga pro děti, juniory a rodiče

M. Mihulová – M. Svoboda

Ojedinělá publikace, která vedle velice široké palety cviků pro děti seznamuje především dospívající se základy životní filosofie jógy. Uvádí také rady a doporučení týkající se práce rodičů a učitelů s dětmi v oblasti jógy.

Brožovaná, formát 160 x 230 mm, křídový papír, 200 stran, množství barevných fotografií.

Cena: 253Zlevněno z: 298 Kč

OBSAH:

 

BÁLAJÓGA

  I. ČÁST

TĚLESNÁ CVIČENÍ
Hlavní zásady praktikování tělesných cvičení

PRŮPRAVNÁ CVIČENÍ
Pavana muktásana
Loma – viloma
Kočky
Další průpravná cvičení
Cvičení ve dvojicích
Spinální cviky

POZDRAV SLUNCI

ÁSANY

SEDY

SESTAVY
Panter
Antistresová sestava

OČNÍ CVIKY
Zásady pro vlastní cvičení
Průpravná cvičení
Oční cviky

PRÁNAJÁMA
Zásady pránajámických cvičení
Pránajámické techniky

RELAXACE
Zásady pro provádění relaxačních technik
Relaxační techniky

 

 

  II. ČÁST

ZÁKLADY ŽIVOTNÍ FILOSOFIE JÓGY
Tajemství života
Lidská bytost

ZÁKONY ŽIVOTA
Zákon příčiny a následku
Zákon Jednoty
Morální zákony
Jama
Nijama

ŽIVOT V DUCHU JÓGY

MEZILIDSKÉ VZTAHY
Vztahy mezi generacemi

SVOBODNÁ INDIVIDUALITA
Zodpovědnost
Tolerance
Sebehodnocení
Davové myšlení
Drogy
Vnitřní skutečnost

HLEDÁNÍ

PRAXE JÓGY

MENTÁLNÍ TECHNIKY
Zásady praktikování mentálních technik
Koncentrační techniky
Meditační techniky
Sankalpa

OVLÁDÁNÍ MYŠLENEK
Pozitivní myšlení

  III. ČÁST

RODIČE A UČITELÉ

 

 

UKÁZKA Z TEXTU:

 

BÁLAJÓGA

 

Jóga představuje jeden z nejstarších a nejdokonalejších systémů pro lidské zdraví. Pojem zdraví je přitom chápán na třech úrovních – tělesné, duševní a duchovní.

Pro oblast tělesnou nabízí jóga velice bohatou škálu cviků. Jedná se o cvičení přípravná i o klasické jógové polohy známé pod názvem ásany, dále mudry, bandhy, očistné techniky i cvičení zaměřená speciálně na určité orgány nebo zdravotní problémy. Pránajáma je soustavou dechových cvičení s účinky přesahujícími tělesnou oblast.

Na rozdíl od dnes běžných tělovýchovných aktivit působí jednotlivá cvičení jógy do hloubky, cíleně na dosažení pozitivních změn v určitých oblastech organismu, jsou spojena s prociťováním příslušných částí těla (což rozvíjí prohloubenou schopnost komunikace s vlastním organismem).

Oproti řadě dnešních sportovních disciplín jóga neobsahuje prvky dřiny, soutěživosti ani honby za úspěchem. V tom lze spatřovat jednu z mnoha příčin, proč jóga navozuje fyzické i psychické uvolnění.

Soustava pránajámických (dechových) technik je vedle fyzického organismu zaměřena také na oblast duševní. Zde napomáhá k pozitivnímu ovlivňování psychických i mentálních stavů a umožňuje jejich vědomou regulaci. Speciálně pro oblast duševní pak existuje celá řada relaxačních, harmonizačních, koncentračních i meditačních technik umožňujících postupné zklidnění, pochopení a ovládání této oblasti. Pro dnešního člověka žijícího uprostřed stálých aktivit a stresů může být tato část jógy nesmírně blahodárná.

Pod pojem duchovní oblast jógy lze zahrnout metody a postupy vedoucí k hlubšímu pochopení lidské bytosti, přiblížení se k podstatě a smyslu života.

Vrátíme-li se k názvu této publikace Bálajóga, můžeme jej překládat jako jóga pro dívky a chlapce, což významově přesahuje běžně používaný pojem jóga pro děti. Z uvedené stručné charakteristiky jógy totiž jasně vyplývá, že prostředky z jednotlivých oblastí mohou být efektivně využívány v návaznosti na dosažený věk. Z mnohaletých zkušeností plynoucích z práce s dětmi a mládeží v našich podmínkách lze přibližně stanovit dvě věkové kategorie. První 5 až 13 let a druhá 14 až 18 let, přičemž je třeba brát v úvahu individuální tělesnou i duševní vyspělost. Určité náznaky cvičení jógy lze praktikovat i s dětmi mladšími pěti let. Jedná se však většinou jen o jistou zábavnou pohybovou aktivitu se zařazením některých jednoduchých prvků jógy. Od 5 let je však většina dětí schopna praktikovat vhodně přizpůsobená jógová cvičení jako určitý systém.

První věková skupina (5 až 13 let) využívá zejména tělesná cvičení obohacená o jednoduché techniky dechové. Relaxační cvičení lze provádět spíše náznakově a ve zkrácené podobě, s ohledem na mentalitu dětí.

Druhá skupina (14 až 18 let) může praktikovat samozřejmě všechna cvičení podobně jako skupina první. Navíc lze zařadit náročnější tělesné pozice, delší výdrže u statických cviků, prohloubit provádění dechových technik a užívat základních technik relaxačních. Ve věku 16 až 18 let lze začít praktikovat i některé mentální techniky (uvedené ve druhé části této knihy).

Do výuky jógy je postupně možno zařadit i některé prvky z oblasti duchovní. Na základě zkušeností s dnešní mladou generací lze konstatovat poměrně velký zájem o filosofické aspekty jógy u některých jedinců již ve věku 14 až 15 let.

Jelikož tato publikace respektuje uvedené věkové kategorie, je rovněž rozdělena do dvou hlavních částí. První se zaměřuje převážně na tělesná cvičení představující náplň jógových aktivit menších dětí. Vzhledem k jejich věku je text určen zejména rodičům či vychovatelům, kteří budou uvedená cvičení s dětmi praktikovat.

Všechna tělesná cvičení zde uvedená jsou samozřejmě vhodná i pro vyšší věkovou kategorii, případně pro dospělé.

Druhá část knihy určená pro věk zhruba 14 až 18 let (samozřejmě i pro vyšší věkové kategorie) je zaměřena na oblast duševní a duchovní. Doporučuje vhodné mentální techniky a přibližuje filosofii jógy se zaměřením na praktické využití některých jejích aspektů v současném životě.

Poslední část knihy je určena rodičům, učitelům a vychovatelům, kteří jógu s dětmi praktikují. Obsahuje některé zásady a doporučení směřující k efektivní a bezpečné práci s dětmi na poli jógy.

Nákupní košík
Nákupní košík je prázdný